Program

English

We strongly believe that creation and training go hand in hand.

The different subjects we distinguish within sculpture:

Autonomous Practice

We named the development and realization of personal work Autonomous Practice.

Starting with some assignments, you investigate materials, subject, techniques and so on by making three-dimensional works. Of course, assignments must be taken on, but a personal approach is obligatory. Processing the assignments is not dogmatic. Often beginning without delay with constructions of all kind, serendipity can be omnipresent. It may result in new work that has no bearing with the original starting point.  After all, it is about you, defining and expressing your assignment.

Clay modelling

In the same timeframe, you practice clay modelling, the model being the human figure. Portraits are made as well as life-size figures. Later on, you can perform this modelling in other materials and freer shaping, the model often being but the starting point.

Modelling of the human figure is frequently considered only being an ‘academic study’. Nevertheless, it is the best way to analyse form and to get an unsurpassed sensibility for working in space. It also means you get to know your own haptic particularities, your personal feel when creating manually.

You will be challenged to make real solutions for the problems at hand and go far beyond reproduction.

Research – documentation

You build your background by investigating, creating context for inspiration and knowledge. Some extra time on the curriculum is called ‘research – documentation’.  Hereby, you make a record of your findings, with drawing and sketching as memento and design and self-made photographs being much more important than any other kind of documents.  This part of the program is the first to merge with, but has to be maintained to generate work that is different to Composition or spin-offs. For instance: collages could be made, drawings of all kind, video, ready-made collected…

Drawing

The drawing class is much like clay-modelling: you make sketches and draw life-size human figures. While analysing human figure and ways of seeing, you explore your own haptic qualities, using different graphic solutions: we hope the drawings result in autonomous works in their own right. Rough sketches turned out to be the key, understanding one’s own artistic preferences and creativity.

A drawing can have countless goals: as a memento, as a study prior to modelling, as a design…

Elective courses: Metal, stone and ceramics

Through exercises in technique (BA1) you will expand your personal work and get to explore the wide range of materials and techniques sculpture provides.

Moulding and casting

By learning different techniques in moulding (cire-perdu, silicone, plaster,..) you will be able to mould life-size sculptures in traditional as well as contemporary materials.

Extra curriculum

Projects are organized. Hereby, a guest professor interacts and guides on a personal level for a week, mostly prior to the open-studios. Guest professors will give a lecture about their work, discuss your work and give extra feedback. Trips to a foreign city, as well as small trips to museums or other places of interest, will take place. Within the inspiring historical context of the Academy are the large and well-equipped studios of the sculpture department.

Nederlands

We zijn er sterk van overtuigd dat oefening en scheppend vermogen onlosmakelijk verbonden zijn. Oefening baart kunst.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Autonome Praktijk 

We noemen de ontwikkeling en realisatie van het eigen werk “Autonome Praktijk”.

Vertrekkend van enkele omschreven opdrachten worden materiaal, inhoud, techniek, enzovoort, onderzocht door het maken van driedimensionale studies. Dit gebeurt binnen de grenzen van een opgave, maar uiteraard op een zo persoonlijke mogelijke manier. De opdrachten worden zeker niet dogmatisch benaderd; er kan intuïtief gewerkt worden, en het onderzoek maakt waar mogelijk gebruik van serendipiteit.

Het resultaat kan volledig los staan van het vertrekpunt.

Het gaat er tenslotte over hoe jij je eigen opdracht afbakent en invult.

Boetseren 

Tegelijkertijd wordt boetseren geoefend, met als model het menselijk figuur. Er worden portretten gemaakt en kleine en levensgrote figuurstudies. Later bestaat de mogelijkheid andere materialen te gebruiken dan klei en naar een vrijere vormgeving over te gaan, waarbij het menselijk figuur enkel nog het vertrekpunt is.

Een figuur boetseren wordt (te) vaak gezien als een louter “academische” studie. Toch is het de beste manier om een vorm te analyseren en een onovertroffen gevoeligheid te ontwikkelen in ruimtelijk creatie. Tegelijk ontwikkel je je eigen haptische eigenheid, je eigen “handschrift in klei”. Je wordt uitgedaagd echte oplossingen te vinden voor problemen die veel verder gaan dan louter reproductie.

Onderzoek en documentatie 

Je bouwt je eigen achtergrond op door onderzoek, het scheppen van een context voor inspiratie en kennis. In het curriculum is uitdrukkelijk tijd voorzien voor “onderzoek en documentatie”. De gevonden resultaten leg je hier vast door tekeningen en schetsen als geheugensteun en als ontwerp. Ook zelfgemaakte foto’s kunnen belangrijker zijn dan andere soorten documenten. Dit gedeelte van het opleidingsprogramma gaat het eerst op in het eigen werk/compositie, maar moet tegelijk toch een eigen leven blijven leiden. We denken dan aan collages, alle soorten tekeningen, video’s, ready-mades en objet trouvé…

Tekenen 

De tekenklas is sterk verwant aan het boetseeratelier: je maakt schetsen en levensgrote tekeningen van het menselijk figuur. Door analyse van het menselijk figuur en de verschillende manieren om er naar te kijken, ontdek je je eigen haptische eigenschappen, door verschillende grafische oplossingen uit te proberen: hopelijk leidt dit tekenwerk naar op zich staand artistiek werk. Snelle, ruwe schetsen kunnen een middel zijn om je eigen artistieke en voorkeuren en creativiteit te ontdekken.

Een tekening kan veel functies hebben: een geheugensteun, een voorstudie voor het boetseerwerk, een ontwerp voor een nog uit te voeren ruimtelijk werk…

Keuzevakken: metaal, steen en keramiek 

Door technische oefeningen (in Ba1) krijgt je eigen werk meer mogelijkheden en ontdek je het breed gamma materialen en technieken die de beeldhouwkunst omvat.

Moulage en gieten 

Via het aanleren van verschillende moulagetechnieken (plaaster, siliconen, cire-perdu,…) leer je levensgrote figuren en portretten reproduceren in traditionele en moderne materialen.

Buiten het curriculum 

Er worden projecten georganiseerd; een gastprofessor inspireert en leidt je individueel gedurende een week, gewoonlijk voor de opendeurdag. Gastprofessoren geven lezingen over hun eigen werk, bespreken je werk en geven extra feedback. Studiereizen naar binnen- en buitenland laten toe musea en andere interessante evenementen te bezoeken. Binnen de inspirerende historische context van de academiesite beschikt de afdeling beeldhouwkunst over grote, aangename en goed uitgeruste ateliers.